tefra:

ewa wladymiruk @ modelplus poland

tefra:

ewa wladymiruk @ modelplus poland


Posted 2 years ago with 21,089 notes

Via: w0rkey
Source: http://tefra.tumblr.com/post/26978066869/ewa-wladymiruk-modelplus-poland